Zgłoś się

46. FAMA GAZ-SYSTEM TERMINAL SZTUKI
Świnoujście, 15-27 VIII 2016

Czekamy na osoby błyskotliwe, ambitne, zainteresowane udziałem w profesjonalnym ruchu twórczym, myślące serio o swojej artystycznej przyszłości, nastawione na rozwój umiejętności oraz konfrontację i współpracę z innymi twórcami. Fama jest adresowana do młodych twórców wszystkich dziedzin sztuki, a także do dziennikarzy, krytyków sztuki, animatorów kultury i inspicjentów. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej oferty warsztatowej można znaleźć w dziale SEKCJE.

ZGŁOSZENIA BEZPOŚREDNIE | Jeżeli chcesz wziąć udział w Famie, zapoznaj się przede wszystkim z REGULAMINEM FESTIWALU. Następnie wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami na adres fama.festiwal@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15.05.2016. Lista zakwalifikowanych uczestników Festiwalu zostanie zamknięta i opublikowana do 30.06.2016.

ELIMINACJE | Możesz także wziąć udział w eliminacjach, które odbywają się w wybranych miastach akademickich Polski. Uwaga! Lista miast, w których będą realizowane eliminacje, będzie uzupełniana.

HARMONOGRAM naboru uczestników i eliminacji znajduje się poniżej.

HARMONOGRAM

map

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

MINIONE WYDARZENIA