46. FAMA GAZ-SYSTEM TERMINAL SZTUKI
Świnoujście, 15-27 VIII 2016

 1. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA MUZYCZNA – „LABORATORIUM MUZYKI”

  Cykl nastawiony jest na konfrontację stylów muzycznych i prezentację wzajemnych między nimi inspiracji. Podczas Famy zaprezentują się zespoły i soliści, wykonujący muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, elektroniczną, elektroakustyczną, improwizowaną.

  Więcej
 2. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA MUZYCZNA – ZESPOŁY

  Zakwalifikowane grupy zaprezentują się na scenach plenerowych i klubowych oraz będą doskonalić swój warsztat podczas konsultacji muzycznych. Wybrane grupy zostaną zaproszone do udziału w realizacji projektu premierowego.

  Więcej
 3. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA WOKALNA

  Cykl adresowany do studentów szkół muzycznych i teatralnych oraz debiutujących wokalistów spoza oficjalnego systemu edukacji artystycznej.

  Więcej
 4. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY”

  W ramach projektu zostaną zrealizowane spotkania autorskie oraz warsztaty literackie dla debiutantów (proza, poezja, reportaż).

  Więcej
 5. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – TEATR, HAPPENING, PERFORMANS, TANIEC

  Cykl adresowany do grup i artystów niezależnych, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej, a także do studentów i absolwentów uczelni / wydziałów teatralnych.

  Więcej
 6. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – KABARET, IMPRO, STAND-UP

  Adresatami cyklu są grupy oraz twórcy, którzy, wpisując się w tradycję inteligentnego kabaretu, reprezentują ambitniejszy nurt dziedziny i odcinają się od niewybrednych gagów oferowanych na masowych imprezach.

  Więcej
 7. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, projekt - Andrzej Pawełczyk

  SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH – WYSTAWA

  Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół / wydziałów artystycznych oraz czynni artyści zainteresowani działalnością kuratorską.

  Więcej
 8. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SCENOGRAFICZNA

  Cykl adresowany do osób zainteresowanych tworzeniem scenografii do dużych wydarzeń artystycznych. Jego celem jest uzupełnienie oferty edukacyjnej i stworzenie podstaw dla praktycznej realizacji własnych projektów.

  Więcej
 9. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot.  sekcja fotograficzna 2014, projekt „Zero grawitacji”

  SEKCJA FOTOGRAFICZNA

  Cykl adresowany do fotografów, poszukujących możliwości profesjonalnego rozwoju swoich umiejętności, którego celem jest doskonalenie predyspozycji do pracy w zespole, pracy na zadany temat, rozwój wyobraźni i potencjału twórczego.

  Więcej
 10. © Maciej Głowiński - "Rybaczymy"

  SEKCJA FILMOWA

  W sekcji zaprezentują się autorzy filmów fabularnych, dokumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych.

  Więcej
 11. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”

  SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA, KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

  W sekcji biorą udział osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studenci kierunków humanistycznych, interesujący się różnymi dziedzinami sztuki.

  Więcej
 12. Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Kamila Sujka

  SEKCJA ANIMACJI KULTURY

  Projekt animacyjny dla Świnoujścia, którego celem jest realizacja wydarzeń artystycznych w alternatywnych przestrzeniach miasta, pełniący rolę łącznika między mieszkańcami i artystami festiwalu.

  Więcej
 13. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA PRODUCENCKA

  W sekcji wezmą udział osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.

  Więcej
 14. © Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  KONCERT FINAŁOWY

  Tradycyjne zwieńczenie festiwalu, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród. Koncert realizowany na scenie świnoujskiego Amfiteatru im. Marka Grechuty.

  Więcej