SEKCJA ANIMACJI KULTURY

46. FAMA GAZ-SYSTEM TERMINAL SZTUKI
Świnoujście, 15-27 VIII 2016

SEKCJA ANIMACJI KULTURY

Projekt animacyjny dla Świnoujścia, którego celem jest realizacja wydarzeń artystycznych w alternatywnych przestrzeniach miasta, pełniący rolę łącznika między mieszkańcami i artystami festiwalu.

W pracach sekcji biorą udział animatorzy kultury, osoby kreatywne, poszukujące niekonwencjonalnych rozwiązań. Ich działania mają szansę na najbardziej oryginalne nagrody Famy: Nagrodę im. Maxa Szoca – za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną festiwalu oraz Nagrodę „Lamelat Famy” – przyznawaną za zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność w popularyzacji artystycznych inicjatyw festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia i w przestrzeni miasta.

Wyniki naboru: www.fama.org.pl/wyniki-naboru-sekcja-animacji-kultury.

W ramach sekcji zostaną zrealizowane dwa cykle: Fama Udomowiona i Re:Warszów.

FAMA UDOMOWIONA

W świadomości młodych artystów i mieszkańców Fama łączy się nierozerwalnie ze Świnoujściem. Jednak Fama to nie tylko sceny artystyczne, ale także przestrzeń całego miasta. To nie tylko promenada i studenci, ale także lokalne osiedla. To już 7. edycja cyklu, rozwijanego co roku i realizowanego z sukcesem podczas Famy. Projekt obejmuje swoim zasięgiem alternatywne przestrzenie miasta, inne niż sale koncertowe i teatralne: ulice miasta, osiedla, podwórka, targi, boiska, place, parki, sklepy, kawiarnie, także – prywatne mieszkania.

„ZAPROŚ FAMĘ DO SIEBIE!” – Wydarzenia różnych dziedzin (koncerty, happeningi, pokazy taneczne i kabaretowe, projekty fotograficzne, realizacja portretów rodzinnych i in.), poprzedzone akcją promocyjną, której efektem będzie zebranie od mieszkańców propozycji miejsc na realizację wydarzeń festiwalowych. Fama opuści scenę i będzie eksplorować przestrzeń miasta. Chcemy, by mieszkańcy zaprosili Famę do siebie: na swoje podwórko, do prowadzonej kawiarni, czy nawet – do prywatnego mieszkania. Pierwsza edycja akcji realizowanej pod tym hasłem (2015) spotkała się z dużym zainteresowaniem i przychylnością mieszkańców, który aktywnie włączyli się w jego realizację. Zachęcamy do przesyłania maili z propozycjami miejsc realizacji – mojafama@gmail.com.

„FAMA NA DZIEŃ DOBRY” – Kontynuacja akcji zainicjowanej podczas Famy 2014. W godzinach porannych, kiedy miasto się budzi, a mieszkańcy wychodzą z domów do pracy, Fama instaluje małe nagłośnienie – na rogu ulicy, w bramie, na miejskim targu, w okolicy przeprawy promowej. Bo Fama to nie tylko scena, ale także miasto i jego mieszkańcy, którzy żyją swoim rytmem, często nie mając czasu, by wziąć udział w wydarzeniach festiwalowych. Wchodzimy w tę przestrzeń, by zainteresować ich Famą, ale także zaintrygować lub po prostu umilić czas, sprawić, że w dobrym nastroju rozpoczną dzień.

„SZTUKA W 8 MINUT” – Osiem minut to czas, w jaki przepływa prom, łączący dwie dzielnice Świnoujścia. Uczestnicy Famy (happenerzy i muzycy) dostaną więc zadanie, bo przygotować prezentacje, które będą trwały właśnie tyle czasu.

FAMA DZIECIOM – Gry i zabawy dla najmłodszych odbiorców Famy realizowane przez cały czas trwania festiwalu w rożnych lokalizacjach (promenada, plaża, plac Wolności, dzielnica Warszów).

© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Filip Gawroński© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Filip Gawroński© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Filip Gawroński© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Mateusz Czop© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Mateusz Czop

RE:WARSZÓW

Kolejna edycja projektu zainicjowanego z dużym sukcesem na Famie 2014. Warszów jest dzielnicą oddzieloną od głównej części miasta Świną. Brak jest tam rozbudowanej infrastruktury miejskiej. Jest to dzielnica przemysłowa (port handlowy, port rybacki, stocznia remontowa, terminal portowy), która nie może liczyć na zainteresowanie ze strony turystów. Celem projektu jest realizacja działań animacyjno-edukacyjnych adresowanych do mieszkańców Warszowa, zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na konieczność podjęcia kroków w celu ożywienia drugiego brzegu Świny, jak również wzajemna integracja mieszkańców dzielnicy oraz stworzenie podstaw dla ich integracji z uczestnikami festiwalu.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty i działania artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Warszowa, które poprowadzą uczestnicy Famy.

© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Piotr Morytko© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka © Fama – Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka, Mateusz Czop, Filip Gawroński, Joanna Kurdziel-Morytko, Piotr Morytko