SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA, KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

46. FAMA GAZ-SYSTEM TERMINAL SZTUKI
Świnoujście, 15-27 VIII 2016

SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA, KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

W sekcji biorą udział osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studenci kierunków humanistycznych, interesujący się różnymi dziedzinami sztuki.

W ramach sekcji planowana jest publikacja i upowszechnienia materiałów zrealizowanych podczas warsztatów (gazeta festiwalowa, internetowa strona festiwalu, portale społecznościowe, radio). Stawiamy przede wszystkim na praktykę. Chcemy by każdy, niezależnie od tego, w jakim medium pracuje, miał możliwość twórczego sprawdzenia swoich umiejętności. Uczestnicy prezentują się w konkursie i mogą walczyć o Nagrodę dziennikarską im. Marka Kasza.

Wyniki naboru: www.fama.org.pl/wyniki-naboru-sekcja-literacka-i-dziennikarska.

DZIENNIKARSTWO PRASOWE

Warsztaty mają dać uczestnikom umiejętność świadomego kształtowania tekstu, wybierania jego stylu i formy. Przebieg: rys teoretyczny, ćwiczenia, codzienne pisanie tekstów. Dzięki temu, że Fama jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, na którym prezentują się uczestnicy wszystkich dziedzin sztuki, uczestnicy tej sekcji będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, pisząc o tej formie twórczości, która ich najbardziej interesuje.

Prowadzenie warsztatów: MAREK OSAJDA – Absolwent historii UAM w Poznaniu (1979) i Studium Dziennikarstwa UW, specjalizacja telewizyjna (1981). Współpracował m.in. z „Głosem Szczecińskim”, wydawnictwem Ekolog Pomorski, prywatną telewizją Morze w Szczecinie (redaktor naczelny). Założyciel i redaktor naczelny magazynu ekologicznego „Zielona Arka”. Wydawca, w formie książkowej, raportów o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim. Współpracownik tygodnika „Morze i Ziemia” i TVP Szczecin. Od  2000 dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Od 2009 członek rady programowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”. Od 2013 członek rady programowej OTVP Szczecin. Nagrody i wyróżnienia: nagroda specjalna za film „Muzeum ucieczek” (o Murze Berlińskim) na Ogólnopolskim Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” 1990; wyróżnienie za dokument „Człowiek z lasu” (o mieszkańcu Białorusi, który od zakończenia wojny do czasów Gorbaczowa ukrywał się w lesie) na Circom Regional – Europejskie Stowarzyszenie Telewizji Regionalnych 1992; wyróżnienie za film „Police od tyłu” na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Ekologicznych Ekofilm 1998; Nagroda specjalna za film „Okruchy życia” na OFFE Ekofilm 2002; tytuł Ekologa roku 1998 i Publicysty roku 2003 województwa zachodniopomorskiego.

W ramach sekcji wydawana będzie GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” – Planowane są 3-4 numery wysokonakładowego pisma, dystrybuowanego podczas festiwalu wśród uczestników Famy oraz turystów i mieszkańców Świnoujścia, opublikowanego następnie na stronie festiwalu do darmowego pobrania. Festiwalowe pismo jest pomyślane jako projekt interdyscyplinarny, będący efektem współpracy zarówno studentów dziennikarstwa, fotografów, jak i przyszłych krytyków sztuki, studiujących takie kierunki humanistyczne, jak kulturoznawstwo, polonistyka, historia sztuki, wiedza o teatrze i in. Celem pracy redakcyjnej jest poszukiwanie nowej formy, w jakiej mówienie o sztuce może realizować się w sposób konstruktywny, twórczy, rzetelny i atrakcyjny dla czytelnika. Jednocześnie przygotowując kolejne numery, uczestnicy sekcji będą mogli poznać najważniejsze mechanizmy związane z redakcją pisma kulturalnego. www.facebook.com/famiasto.

Redaktor naczelna: MONIKA STOPCZYK – Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: lingwistyka kulturowa, krytyka literacka i artystyczna. Współproducentka Festiwalu Port Literacki 2012 i Europejskiego Portu Literackiego 2013. Organizatorka spotkań autorskich z poetami i znawcami literatury. Współorganizatorka ogólnopolskiego konkursu „Sfotografuj wiersz – zwierszuj fotografię” oraz współzałożycielka internetowego miesięcznika „Kontrast” i Stowarzyszenia Młodych Twórców „Kontrast”. Autorka relacji z wydarzeń kulturalnych, wywiadów z artystami, recenzentka muzyczna. Przez dwa lata szefowa działu fotograficznego w „Kontraście”. W latach 2008-2012 dziennikarka i wydawca Studenckiej Rozgłośni Radiowej UWr Uniradio. Laureatka 43. edycji Festiwalu Fama, gdzie zdobyła nagrodę „Lamelat Famy” za popularyzację artystycznych inicjatyw festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia. Od 2013 roku redaktor naczelna oficjalnej gazety festiwalowej „Famiasto”. Na co dzień Project Manager w jednej z wrocławskich agencji e-commerce.© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”

DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Uzupełnienie edukacji dziennikarskiej dla tych, którzy zdecydowani są rozwijać się w kierunku realizacji reportażu radiowego. Przygotowane materiały będą prezentowane na antenie Polskiego Radia. Cykl zajęć praktycznych, nastawionych na pracę podczas realizacji wydarzeń artystycznych: komentarz, sprawozdanie, wywiad, krytyka a obiektywizm, dłuższe formy reportażowe. Projekt ma umożliwić młodym radiowcom prezentację ich autorskich materiałów.

Prowadzenie warsztatów: KATARZYNA WOLNIK-SAYNA – Dziennikarka Polskiego Radia Szczecin. Prowadzi audycje poświęcone piosence literackiej, muzyce, realizuje liczne reportaże. Juror festiwali teatralnych i muzycznych. Wieloletnia komentatorka Famy. Debiutowała w 1983 roku, zaraz po maturze. Pracowała w Radiu Fama, zdobywając nagrody dziennikarskie. Nie sposób przecenić jej wkładu w obecny profil festiwalu. To dzięki jej pracy – od początku lat 90. – Fama jest stale obecna na radiowej antenie. Miłośniczka podróży dalekich i bliskich, żeglarstwa oraz artystów Famy. Uważa (i mówi o tym głośno i przy każdej okazji), że festiwal zmierza w dobrym kierunku.© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”

DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE

Sekcja adresowana do osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie realizacji reporterskich materiałów video. Cykl ma pełnić rolę festiwalowego serwisu informacyjnego, ale także prezentować materiały z gatunku dokumentu kreacyjnego i mockumentary. Przygotowane materiały będą publikowane na stronie internetowej festiwalu oraz w portalach społecznościowych: facebook, youtube.

Opieka realizacyjna: MAREK OSAJDA – Absolwent historii UAM w Poznaniu (1979) i Studium Dziennikarstwa UW, specjalizacja telewizyjna (1981). Współpracował m.in. z „Głosem Szczecińskim”, wydawnictwem Ekolog Pomorski, prywatną telewizją Morze w Szczecinie (redaktor naczelny). Założyciel i redaktor naczelny magazynu ekologicznego „Zielona Arka”. Wydawca, w formie książkowej, raportów o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim. Współpracownik tygodnika „Morze i Ziemia” i TVP Szczecin. Od  2000 dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. Od 2009 członek rady programowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”. Od 2013 członek rady programowej OTVP Szczecin. Nagrody i wyróżnienia: nagroda specjalna za film „Muzeum ucieczek” (o Murze Berlińskim) na Ogólnopolskim Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” 1990; wyróżnienie za dokument „Człowiek z lasu” (o mieszkańcu Białorusi, który od zakończenia wojny do czasów Gorbaczowa ukrywał się w lesie) na Circom Regional – Europejskie Stowarzyszenie Telewizji Regionalnych 1992; wyróżnienie za film „Police od tyłu” na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Ekologicznych Ekofilm 1998; Nagroda specjalna za film „Okruchy życia” na OFFE Ekofilm 2002; tytuł Ekologa roku 1998 i Publicysty roku 2003 województwa zachodniopomorskiego.

Opieka realizacyjna: SZYMON PIASTA – Absolwent Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, gdzie obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii. Autor grafik cyfrowych, fotografii, scenografii teatralnych. Ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych oraz kilkadziesiąt zbiorowych (Berlin, Brno, Kowno, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań). Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest współtwórcą Radomskiej Grupy Komiksowej B5 oraz kuratorem Galerii Pentagon. Laureat Famy 2011 i 2014 w kategorii sztuki wizualne.© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”© Fama - Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”

© Fama – Międzynarodowy Kampus Artystyczny, The International Artistic Campus, fot. redakcja „Famiasta”