AGNIESZKA ZACHMANN

46. FAMA GAZ-SYSTEM TERMINAL SZTUKI
Świnoujście, 15-27 VIII 2016

AGNIESZKA ZACHMANN

Komentatorka oraz kronikarka wydarzeń Famy. Laureatka Famy 2005.