UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY, Poznań | ARANEA – działanie performatywne / instalacja

46. FAMA GAZ-SYSTEM TERMINAL SZTUKI
Świnoujście, 15-27 VIII 2016

  • Data 21.08.2016
  • Godzina 20:00
  • Adres
  • Miejsce Enea Posterunek Energetyczny

ARANEA | Punkt. Przędza. Kurs. Zagęszczenie. Brzmienie. Sieć. Połączenie. Układ. Płynność linii. Uspokojenie kompozycji otoczenia. Uporządkowanie i zorganizowanie istotnego zarysu. Całość poza cieniem formuje kształt i daje ukojenie. Początek jest podstawą. Budujemy obraz na bazie pozornych odczuć, nie uwzględniając ich zmienności i wieloznaczności.

REALIZATORZY | Natalia Borys, Sylwia Nowastowska, Sandra Stanisławczyk, Jakub Oleg Wojciechowski, Ewelina Bunia, Kaja Gawrońska, Alicja Jasińska, Kacper Kajzderski / Opieka artystyczna: Marta Wyszyńska

Czas trwania: 20:00-21:00