UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY, Poznań – ENERGETYCZNY PROJEKT OTWARTY | wernisaż

46. FAMA GAZ-SYSTEM TERMINAL SZTUKI
Świnoujście, 15-27 VIII 2016

  • Data 25.08.2016
  • Godzina 14:30
  • Adres ul. Piastowska 57
  • Miejsce Enea Posterunek Energetyczny

O ile określenie „posterunek” (jakkolwiek ten służyłby naszej sprawie) ma konotacje raczej niesympatyczne i rodzi skojarzenia, mówiąc delikatnie, odległe od miłych, to „energetyczny” słyszy się już inaczej, a pełna nazwa placówki: posterunek energetyczny brzmi już co najmniej intrygująco. Zapewne dlatego, że owa słyszalna energetyczność wiąże się z dynamiką, działaniem, ruchem, życiem, dzianiem, dzianiem się i z całą wyczuwalną i doświadczaną złożonością świata, pilnowaną niejako (tu posterunek) przez nasze potrzeby, pragnienia, umiejętności i możliwości poznawcze. Te jawiące się dynamiki są całymi ciągami zjawisko-zdarzeń, o wiele bardziej niewyczerpanymi niż niezliczone zbiory przedmiotów. Przedmioty bowiem nie dzieją się (są jedynie lub ich nie ma). Ale by nie rozpisywać się zanadto wskażmy wyraźnie znaczenie poza przedmiotowych obrazów Jagody i Mateusza, nie nazywając rodzajów ujętych w nich energii i dynamik. Będzie to już otwarta możliwość każdego z patrzących.